Silesia

Silesia
34% VI - 31% CO - 15% LI - 13% PC - 7% PL - 30,000 Cycles